Το ΕΚΠΑ για τα 200 χρόνια της Επαναστασης του 1821

ΤΥΠΟΣΚΟΠΙΟ

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης

                                                                               

                                                                                              «Τυποσκόπιο 1821»

  Ερευνητικό πρόγραμμα ευρετηρίασης των εφημερίδων στην Ελληνική Επανάσταση 4 εφημερίδες –  3.000 λήμματα

 

Η ομάδα του ερευνητικού προγράμματος «Τυποσκόπιο 1821» του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ολοκλήρωσε τη σύνταξη και ανάρτηση στο διαδίκτυο ευρετηρίων των κύριων εφημερίδων που κυκλοφορούσαν στα χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης. Απώτερος στόχος του έργου ήταν να δημιουργηθεί ένα εύχρηστο ερευνητικό εργαλείο για τη μελέτη των μοναδικών αυτών τεκμηρίων για την περίοδο του Αγώνα, ειδικά τώρα που οι εφημερίδες είναι διαθέσιμες διαδικτυακά στην ψηφιακή βιβλιοθήκη της Βιβλιοθήκης της Βουλής.

Για το πρόγραμμα εδώ