Το ΕΚΠΑ για τα 200 χρόνια της Επαναστασης του 1821

ΕΡΕΥΝΑ-ΔΙΑΧΥΣΗ

 

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ως κατεξοχήν αρμόδιος φορέας εκπαίδευσης, παραγωγής και διάχυσης επιστημονικής γνώσης, αποφάσισε να ενισχύσει τις σπουδές για το 1821 δημιουργώντας ένα Κέντρο Μελέτης της Επανάστασης του 1821 στο πλαίσιο του Εργαστηρίου Ιστορικής Έρευνας και Τεκμηρίωσης του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ. Ο σκοπός του Κέντρου είναι να συμβάλει στις εορταστικές εκδηλώσεις, αλλά και να οδηγήσει σε μια συστηματική και σε βάθος μελέτη της επαναστατικής δεκαετίας 1820-1830 στις διάφορες εκφάνσεις της. Για τον σκοπό αυτό και στο πλαίσιο του Κέντρου, το ΕΚΠΑ προχώρησε στην εκπόνηση δεκατεσσάρων (14) μικρών ερευνητικών προγραμμάτων, διάρκειας, τα οποία εποπτεύουν αμισθί εξειδικευμένοι καθηγητές του Ιδρύματος, με θέματα γύρω από την Επανάσταση του 1821, όπως και τις ιστορικές βάσεις της, τις προσλήψεις και απηχήσεις της στη συγχρονία και στη διαχρονία. Σε κάθε ένα από αυτά τα προγράμματα συνεργάζονται μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες ή υποψ. διδάκτορες ή μεταδιδακτορικοί/ές ερευνητές/τριες του ΕΚΠΑ με συναφή με το ερευνητικό πεδίο τους θέματα. Τα προγράμματα αποσκοπούν στην παραγωγή πρωτότυπων ερευνητικών εργασιών, καθώς και στη συγκέντρωση και επεξεργασία σχετικού πρωτογενούς υλικού, αρχειακού και έντυπου. Τα αποτελέσματα αυτών των προγραμμάτων θα είναι προσβάσιμα στην επιστημονική κοινότητα και στο ευρύ κοινό διαδικτυακά. Παράλληλα, θα υπάρξει ειδική επιστημονική συνάντηση, υπό την αιγίδα του ΕΚΠΑ, όπου θα ανακοινωθούν τα επιστημονικά αποτελέσματα των προγραμμάτων