ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ-ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

Παρασκευή 19 Μαρτίου 2021
Συνταγματική Ιστορία

Για τις ενότητες της εκδήλωσης εδώ

H εκδήλωση υλοποιείται με την υποστήριξη της «Πρωτοβουλίας 1821-2021»