ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Ε.Κ.Π.Α. - ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ «ΕΛΛΑΔΑ 2021»

Τρίτη 30 Νοεμβρίου 2021
Παρουσίαση αποτελεσμάτων Ε.Κ.Π.Α. - Επιτροπής «ΕΛΛΑΔΑ 2021»

Για το πρόγραμμα της εκδήλωσης εδώ