Το ΕΚΠΑ για τα 200 χρόνια της Επανάστασης του 1821

ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Εκδηλώσεις: Ιανουαρίου 2021

Παρουσίαση των δράσεων του ΕΚΠΑ στο πλαίσιο των εορτασμών για την επέτειο της Επανάστασης του 1821 το 2021

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΟΡΤΑΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 1821 ΤΟ 2021

Παρασκευή 08 Ιανουαρίου 2021

Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2021, στις 12.00 μ., διαδικτυακά (μέσω WEBEX)