ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ-ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

ΤΟ ΕΚΠΑ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: "Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821"

Το ΕΚΠΑ θα πραγματοποιήσει εκδήλωση με τίτλο: "Η Συνεισφορά των Κυπρίων  στην Επανάσταση του 1821"

Αξιότιμες Κυρίες/ Αξιότιμοι Κύριοι,

σας αποστέλλουμε σχέδιο πρόσκλησης που αφορά στην εκδήλωση με τίτλο: "Η Συνεισφορά των Κυπρίων  στην Επανάσταση του 1821" και θα πραγματοποιηθεί υβριδικά (δια ζώσης και virtual) στις 5 Ιουλίου 2021.

Λόγω του πολύ περιορισμένου αριθμού των θέσεων στη Μεγάλη Αίθουσα, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε έως και την Παρασκευή 18 Ιουνίου και ώρα 15:00  για την παρουσία σας, προκειμένου να διαμορφωθεί ο τελικός κατάλογος των προσκεκλημένων/συμμετεχόντων με φυσική παρουσία. 

Η μη απάντησή σας μετά το πέρας της ημερομηνίας θα εκληφθεί ως άρνηση παρουσίας. 

Η τελική πρόσκληση στην οποία θα αναφέρεται και ο σύνδεσμος youtube θα αποσταλεί αργότερα.

Για την πρόσκληση εδώ