Το ΕΚΠΑ για τα 200 χρόνια της Επανάστασης του 1821

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ

Ημερίδας με θέμα "΄Ενοπλες Δυνάμεις και Εσωτερική Ασφάλεια"

ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ "΄ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ"

Πέμπτη 14 Απριλίου 2022

Συμμετέχοντας στον εορτασμό για την επέτειο των διακοσίων χρόνων από την Επανάσταση του 1821, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών προγραμμάτισε, με την ευγενική χορηγία της Τράπεζας Πειραιώς, τη διοργάνωση  κύκλου ημερίδων με αντικείμενο τα χρόνια του ελληνικού κράτους.. Με αφετηρία τη σκέψη ότι η νεότερη ιδρύθηκε κυριολεκτικά εκ...

Ημερίδα με θέμα  Δημόσια Διοίκηση: Δομές και ΄Ανθρωποι

ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ: ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΄ΑΝΘΡΩΠΟΙ

Πέμπτη 31 Μαρτίου 2022

Συμμετέχοντας στον εορτασμό για την επέτειο των διακοσίων χρόνων από την Επανάσταση του 1821, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών προγραμμάτισε, με την ευγενική χορηγία της Τράπεζας Πειραιώς, τη διοργάνωση κύκλου ημερίδων με αντικείμενο τα διακόσια χρόνια του ελληνικού κράτους. Με αφετηρία τη σκέψη ότι η νεότερη Ελλάδα ιδρύθηκε...

Διακόσια χρόνια δυτικής στροφής: υγεία, κοινωνία και κράτος (υπεύθυνη: Κατερίνα Γαρδίκα, τ. αναπληρώτρια καθηγήτρια του Τμήματος Ιστορίας

ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΤΡΟΦΗΣ: ΥΓΕΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΟΣ (ΥΠΕΥΘΥΝΗ: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΑΡΔΙΚΑ, Τ. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Τετάρτη 09 Μαρτίου 2022

Συμμετέχοντας στον εορτασμό για την επέτειο των διακοσίων χρόνων από την Επανάσταση του 1821, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών προγραμμάτισε, με την ευγενική χορηγία της Τράπεζας Πειραιώς, τη διοργάνωση κύκλου ημερίδων με αντικείμενο τα διακόσια χρόνια του ελληνικού κράτους. Με αφετηρία τη σκέψη ότι η νεότερη Ελλάδα ιδρύθηκε...